Zapisz się

Rejestracja online

Zapraszam do rejestracji online. Dotyczy to osób, które po raz pierwszy będą startowały w Bojanie wiosną 2023. Zawodnicy, którzy startowali jesienią, są już zarejestrowani.

PROCEDURA STARTOWA

Prosimy o rejestrację online, ułatwi nam to znacząco zadanie i usprawni pracę biura zawodów.

Rejestracja będzie otwarta do środy do godziny 23:59.


CLwB 2022-23 - karta zgłoszenia.pdf

Zapisy tredycyjne

Zachęcajmy do rejestracji online, pozwoli to uniknąć długiej kolejki oraz opóźnienia podczas pierwszego konkursu.

Prosimy wypełnienie i wysłanie kopii karty zgłoszenia do nas mailem na adres: czwartkiwbojanie@gmail.com

Oryginał zgłoszenia prosimy dostarczyć do biura przed zawodami.

Zgłoszenia wysłane w dniu zawodów mogą nie zostać uwzględnione i konieczne będzie ponowne wypisanie karty w biurze zawodów.

Zapisy - podstawowe informacje